Disclaimer voor POS-Products.com

POS-Products.com (KonaCom) (Kamer van Koophandel: 14130948), hierna te noemen KonaCom, verleent u hierbij toegang tot pos-products.com en nodigt u uit het aangebodene te kopen.
KonaCom behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud van deze disclamer aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

1. Beperkte aansprakelijkheid

KonaCom spant zich in om de inhoud van pos-products.com zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op pos-products.com aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van KonaCom.
Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op pos-products.com geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met KonaCom. Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op pos-products.com. KonaCom oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit, maar zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier. Voor op pos-products.com opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan KonaCom nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

2. Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij KonaCom en haar licentiegevers en bezoekers.
Kopiƫren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van KonaCom, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

3. Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.